FD

Resurse umane

Încadrarea cu personal didactic calificat pentru toate disciplinele din planul de învăţământ.

În luna septembrie, conform cerinței curriculare, personalul de predare, în anul şcolar 2021/2022 a fost constituit din 11 cadre didactice (8 cadre didactice predau pe toată durata anului şcolar, 1 cadru didactice numai în semestrul I, 2 cadru didactice numai în semestrul II), 1 secretar, 1 contabil, 1 îngrijitor.