FD

Perioada de Înscriere

GRAFIC DE DESFĂŞURARE A ADMITERII

SESIUNEA IUNIE  -  IULIE 2022

 

1. ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR   02 IUNIE  - 28 IULIE 2022  (zile lucrătoare)

2. EVALUREA DOSARULUI/PROBA SCRISĂ → 29 IULIE 2022  

3. AFIŞAREA REZULTATELOR  → 29 IULIE 2022, ORA 15.00

4. PRIMIREA CONTESTAŢIILOR → 29 IULIE 2022, ORELE  15.30

5. AFIŞAREA REZULTATELOR LA CONTESTAŢII → 29 IULIE 2022, ORELE  16.30

6. AFIŞAREA REZULTATELOR FINALE  → 29 IULIE 2022, ORELE  17.30

7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ŞCOLARIZARE ŞI ACHITAREA PRIMEI TRANŞE → 01 -  05 AUGUST 2022, ORA 15.00