FD

PAS

PAS 2021 - 2022

Conform legislaţiei în vigoare, procesul instructiv – educativ, pentru domeniul “Sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea “asistent medical generalist”, nivel 5, se  desfăşoară după curriculum aprobat prin OMEN 3499/29.03.2018.

PAS 2022 - 2023