FD

PAS

PAS 2021 - 2022

Conform legislaţiei în vigoare, procesul instructiv – educativ, pentru domeniul “Sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea “asistent medical generalist”, nivel 5, se  desfăşoară după curriculum aprobat prin OMEN 3499/29.03.2018.

Din punct de vedere organizatoric, conform cerinţelor LEN nr.1/2011 şi hotărârii Consiliului de Administraţie, s-au constituit în următoarele comisii și consilii:

  1. Consiliul de Administraţie;
  2. Consiliul Profesoral;
  3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii;
  4. Comisia de control managerial intern;
  5. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență; 
  6. Comisia pentru curriculum;
  7. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității
  8. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare