FD

Management

Conform legislaţiei în vigoare, procesul instructiv – educativ, pentru domeniul “Sănătate şi asistenţă pedagogică”, specializarea “asistent medical generalist”, nivel 5, se  desfăşoară după curriculum aprobat prin OMEN 3499/29.03.2018.

Din punct de vedere organizatoric, conform cerinţelor LEN nr.1/2011 şi hotărârii Consiliului de Administraţie, s-au constituit în următoarele comisii și consilii:

Comisii permanente

  1. Consiliul de Administraţie (președinte dr. Simion Mariana);
  2. Consiliul Profesoral  (președinte m.i. Togan Mihaela);
  3. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii  (coordonator dr. Simion Mariana);
  4. Comisia de control managerial intern (coordonator dr. Simion Mariana);
  5. Comisia pentru securitate și sănătate în muncă și situații de urgență (coordonator extern Răstuf Ionel, coordonator intern m.i. Togan Mihaela); 
  6. Comisia pentru curriculum  (coordonator m.i. Togan Mihaela);
  7. Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității (coordonator Gheorghe Georgiana - Valentina);
  8. Coordonatorul pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare (Ițaru Andreia);
  9. Comisia pentru mentorat didactic și formare în cariera didactică (coordonator Togan Mihaela);