FD

Facilitati suplimentare

CERTIFICATUL DE CALIFICARE PROFESIONALĂ NIVEL 5, obținut la finalizarea studiilor, este ELIGIBIL INTERNAȚIONAL.

 

CALITATEA EDUCAȚIEI în Școala Postliceală Sanitară „Christiana” din Tîrgoviște este certificată prin:
- COMPETENȚA cadrelor didactice care activează atât în cadrul școlii, cât și în unități sanitare.
- STAGII DE PRACTICĂ desfășurate în  unități sanitare din sistemul de stat sau privat, care asigură dobândirea competențelor specifice, în medii diverse și la standarde înalte: spitale, clinici
- BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ NAȚIONALĂ ȘI INTERNAȚIONALĂ – elevii școlii au oportunitatea de a lucra în spitale și clinici din străinătate 

IMPORTANT!

Taxa școlară acoperă TOATE cheltuielile de școlarizare. NU EXISTĂ TAXE ASCUNSE!

BONUS:
- CONSILIERE PENTRU ANGAJARE ȘI LOCURI DE MUNCĂ ÎN ȚARĂ ȘI ÎN EUROPA, după finalizarea studiilor, prin intermediul programelor şi parteneriatelor derulate. Profesia de asistent medical îți asigură un loc de muncă sigur în Europa, cu salarii care încep de la 2.000 euro / lună. Astfel, taxele de școlarizare pentru cei 3 ani de studiu se recuperează foarte repede. Pentru elevii care aleg să lucreze în țară situația este foarte bună deoarece salariile asistenților medicali au crescut considerabil în ultimii ani.

- PREGĂTIRE SUPLIMENTARĂ GRATUITĂ PENTRU EXAMENUL DE CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE

- ACCES LA BIBLIOTECA ŞCOLII