Resurse

Asociaţia “Christiana” Târgovişte a luat fiinţă în octombrie 1992 în cadrul Asociaţiei Filantropice Medical – Creştine “Christiana” Bucureşti, fiind una din filialele acesteia.

În primul an de funcţionare şcoala a debutat cu două clase, specialitatea asistent medical generalist.

În perioada 1.10.1992 – 1.08.1994 cursurile s-au desfăşurat în spaţii închiriate aparţinând Liceului Teoretic “Petru Cercel” Târgovişte.

La data de 29 decembrie 1994 asociaţia a cumpărat un apartament situat la adresa str. Al. Renaşterii, blocul 8C, scara C, parter, microraionul 4, în care s-a amenajat o sală de curs, o sală de demonstraţie şi secretariatul şcolii.

În perioada 15.09.1994 – 1.08.1999 cursurile s-au desfăşurat în spaţii închiriate aparţinând Grupului Şcolar Industrial Electrotehnic Nr. 6 Târgovişte (5 săli de curs).

La data de 16 noiembrie 1998, asociaţia a cumpărat imobilul situat în strada Valul Cetăţii nr.119 (71 după renumerotare) Târgovişte precum şi terenul aferent. Clădirea a fost transformată în vederea desfăşurării procesului de învăţământ, amenajându-se 3 săli de clasă, un grup sanitar, cancelarie şi curtea şcolii.

În cursului anului 2000 s-a construit al doilea corp de clădire în care s-a amenajat 1sală de clasă, 1 sală de demonstraţie, un laborator de informatică şi secretariatul şcolii.

Şcoala este aproape de mijloacele de transport în comun urban, autogară şi gara Romlux.

În anul 2000, şcoala a obţinut Autorizaţia de încredere prin hotărîrea C.N.E.A.I.P. nr.49 din 29.05.2000, aprobată de MEN prin O.M. nr. 4243/31.07.2000 şi in anul 2008 a obţinut acrediatarea prin O.M. 5427 din 23.09.2008 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară “Christiana” din Tîrgovişte.

Şcoala beneficiază de spaţii proprii de învăţământ constituite din trei corpuri de clădire cu: 3 săli de curs, 1 laborator de informatică, 2 laboratoare de nursing, 1 spaţiu pentru personalul de conducere/secretariat, 2 grupuri sanitare, spaţii de informare şi prezentare a informaţiilor utile elevilor, cadrelor didactice şi absolvenţilor (vitrine şi panouri).

În anul şcolar 2009/2010 activitatea în instituţie a fost asigurată de 19 cadre didactice (6 medici, 1 psiholog, 8 profesori, 4 maiştri instructori), personal didactic auxiliar (1 bibliotecar), personal administrativ (3), personal de îngrijire (1); cinci cadre didactice sunt incadrate cu contract individual de muncă şi au titularizare în învăţământ.

Resursele financiare ale şcolii provin din taxe şcolare şi donaţii ale membrilor asociaţiei. Sumele provenite sunt utilizate pentru: investiţii de modernizare, procurarea de material didactic (cărţi, planşe, instrumentar, material sanitar), plata salariaţilor, întreţinerea şcolii şi plata cheltuielilor curente aferente, şcolarizare fără taxă a elevilor cu condiţii socio-economice deficitarie, plata cursurilor de psihopedagogie şi de perfecţionare didactică şi managerială, organizarea de activităţi cu caracter educativ pentru elevi.

More Info

Link-uri utileInformatii utile

Institutie acrediata prin O.M. 5427 din 23.09.2008
Analiza SWOT

Absolventi

Promotiile de absolventi ai Scolii Postliceale Sanitare “Christiana” din Tirgoviste
Analiza Rezultatelor

Parteneri

Centrul Medical Pop de BăseștiFundatia pentru Dezvoltare Umana