Analiza SWOT


Puncte tari

·         şcoala deţine din anul 1998 spaţii proprii de învăţământ;
·         şcoala oferă calificare într-un domeniu cu inserţie rapidă pe piaţa muncii
locale, naţionale şi europene;
·         obţinerea autorizaţiei de încredere în anul 2000;
·         obţinerea acreditării în anul 2008;
·         bază materială foarte bună;
·         şcoală a utilizat şi utilizează curriculum aprobat de M.E.C.T.S.;
·         aplicarea principiilor calităţii în toată activitatea şcolii;
·         receptivitate şi transparenţa managerilor, management echilibrat;
·         conducere preocupată de evaluare, asigurarea calităţii procesului didactic şi
a  celorlalte activităţi din şcoală;
·         personalul didactic calificat;
·         continuitatea personalului în sistemul de învăţământ medical;
·         fidelitatea cadrelor didactice în şcoala;
·         aplicarea unor metode moderne în procesul de învăţământ ;
·         atmosferă destinsă, de încredere reciprocă, într-un mediu curat;
·         comunicare şi deschidere pentru elevi şi absolvenţi;
·         existenţa unui cod nescris, a unui sistem de valori acceptat de elevi şi de 
profesori;
·         tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o imagine foarte bună a şcolii  
în comunitatea locală şi nu numai;
·         personal de secretariat specializat în utilizarea calculatorului;
·         amplasarea şcolii într-o zonă liniştită, departe de sursele de poluare;
·         conectare la internet 24 ore/zi;
·         poziţie bună a şcolii (în apropierea liniei de troleibuz, autogară şi gară);
·         rezultatele foarte bune la examenele de absolvire;
·         proporţie mare a absolvenţilor inseraţi pe piaţa muncii;
·         şcolarizarea gratuită pentru copii cadrelor didactice din şcoală, pentru copii
asistaţi social, elevii cu performanţe deosebite;
·         realizarea unui plan de şcolarizare realist, conform cererii pieţei  muncii;
·         nivel scăzut al taxelor şcolare;
·         participarea şcolii la Proiectul “Stagii practice geriatrice valorizate într-un
context transnaţional modern”, POSDRU/2.1/60/S/33957.

Puncte slabe

·         surse de finanţare insuficiente;
·         dependenţa de o singură specializare;
·         costuri ridicate ale extinderii spaţiilor de învăţământ;
·         promovarea şcolii în mass media;
·         lipsa sponsorizărilor din partea agenţilor economici, unitatea fiind
considerată “neproductiva”.

Oportunităţi

·         accentuarea deficitului de asistenţi medicali generalişti pe piaţa internă şi
externă a muncii;
·         aderarea României la U.E. şi armonizarea cu legislaţia europeană;
·         locuri de muncă suplimentare pentru absolvenţi prin liberalizarea pieţei
muncii după integrarea în UE;
·         reforma sistemului sanitar, cu accent pe îngrijiri primare în ambulatoriu, induce
necesitatea unui număr crescut de cadre medicale;
·         fenomenul de reconversie profesională secundar creşterii şomajului;
·         fenomenul de îmbătrânire a populaţiei induce dezvoltarea reţelei de îngrijiri
la domiciliu şi implicit nevoia de cadre medicale ;
·         comunicare eficientă facilitată de reţeaua informaţională existentă.
 

Ameninţări

·         accentuarea crizei financiare şi a declinului economic în România;
·         nivel socio-economic scăzut şi instabilitatea socială a populaţiei judeţului;
·         legislaţie schimbătoare (învăţământ, personal didactic, muncă);
·         creşterea continuă a costurilor de întreţinere a spaţiilor de învăţământ;
·         existenţa în localitate a Universităţii “Valahia” cu o multitudine de specializări;
·         existenţa unui număr redus al firmelor locale dispuse să colaboreze cu
instituţiile de învăţământ medical;
·         situaţia materială a elevilor;
·         discriminarea învăţământ de stat / învăţământ particular;
·         scăderea numărului de ore la unele discipline de specialitate;
·         existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al educaţiei informale, care
promovează valori contrare celor ale şcolii;
·         scăderea cu 42,9% a populaţiei care poate continua studiile în sistemul
preuniversitar şi universitar până în 2025.
More Info

Informatii utile

Institutie acrediata prin O.M. 5427 din 23.09.2008
Analiza SWOT

Absolventi

Promotiile de absolventi ai Scolii Postliceale Sanitare “Christiana” din Tirgoviste
Analiza Rezultatelor

Parteneri

Centrul Medical Pop de BăseștiFundatia pentru Dezvoltare Umana